Ulti

Módosítás: 2015. február 27.

Helyszín: Szabad Művelődés Háza


Versenyszámok:

  • egyéni, vegyes


Lebonyolítás rendje:

  • „Klasszikus” önrablós
  • Jelentkezők számától függően selejtező, (elődöntő) döntő
  • 1 forduló 9 leosztás (12), mindenki 3-szor kezdő
  • Mondások az alábbiak:

2

Piros passz

4

40-100

4+1

Ulti

5

Betli

6

Durchmars

6

Színtelen durchmars

8

40-100 ulti

8

Piros 40-100

8

20-100

8+2

Piros ulti

10

Piros betli vagy rebetli

10

40-100 durchmars

10

Ulti durchmars

12

20-100 ulti

12

Redurchmars

12

Piros durchmars

12

Terített durchmars

14

40-100 ulti durchmars

14

20-100 durchmars

16

Piros 40-100 ulti

16

Piros 20-100

16

40-100 terített durchmars

16

Ulti terített durchmars

18

20-100 ulti durchmars

20

40-100 ulti terített durchmars

20

Piros 40-100 durchmars

20

Piros ulti, piros durchmars

20

20-100 terített durchmars

20

Terített betli

24

Piros 20-100 ulti

24

Színtelen terített durchmars

28

Piros 40-100 ulti durchmars

28

Piros 20-100 durchmars

32

Piros 40-100 terített durchmars

32

Piros ulti terített durchmars

36

Piros 20-100 ulti durchmars

36

20-100 ulti terített durchmars

40

Piros 40-100 ulti terített durchmars

40

Piros 20-100 terített durchmars

48

Piros 20-100 ulti terített durchmars

 

Az azonos kategóriába tartozó bemondások között nincs rangsor, hanem az dönt, hogy ki mondja be hamarabb. A bemondások fokozásánál mindig ki kell mondani a figurát! A csendes teljesítések díja az adott bemondás értékének fele, tehát a csendes 100 is és a csendes ulti is tök, zöld, makk színben 2-2 egység, pirosban 4-4 egység. A csendes durchmarsot nem díjazzuk. A csendes ultinál mindenki ellen játszik, tehát a védők is fizetnek a társuknak.


Kontra fokozatok:

Kontra: 2-szeres Rekontra: 4-szeres

Ennél több kontrafokozatot nem használunk! A kontrázások színnel bemondott játékokban mindkét védőre érvényesek, színnélküli játékban viszont csak a kontrázóra. Értelemszerűen a rekontra is csak a kontrázóra hat vissza a színnélküli játékban.


Lejátszással kapcsolatos szabályok:

Osztás: Emeltetni kötelező! Koppintás esetén 10-10-10-2, emelés esetén 5-5-5-5-5-5-2 az osztás. A talon is automatikusan kiosztásra kerül a felvevőnek, nem kell színre vennie
(önrablós). Amennyiben elosztás történik, az osztó újra oszt mindenféle következmény nélkül, a játékostársaknak nincs lehetőségük reklamálni. (Célszerű inkább a kiosztás közben nem megnézni a lapokat a szemrehányások elkerülése végett.) Elosztásnak számít a nem megfelelő lapszám, illetve a felforduló lap.

Renonszok:
1. A licitálás során a hamarabb történő közbeszólás. Nem minősül renonsznak, ha az előtte ülő bemondása nem egyértelműen és nem érthetően hangzott el!
2. A lejátszás során: nem ütött felül; nem tett szabályos színt; Egy lap akkor számít letettnek, amennyiben a többiek számára láthatóvá vált.
3. A lejátszás közben szabálytalan információ nyújtása a védőtárs számára. (partihoz kapcsolódó segítő beszólások, kártyán kívüli egyezményes jelek stb.)
A renonszigényt a pontok elkönyveléséig lehet érvényesíteni. Utána semmilyen reklamációnak nincs helye!
A renonsz egyértelművé válását követően a következők szerint történik a pontok átadása.
- Védő követte el: A védőtárs nullán marad, helyette a hibázó „fizeti ki” a felvevőnek a várható nyereményt. A renonszfizetési kötelezettség (pont átadás) nem vonatkozik a teljesíthetetlen és a már elbukott bemondásokra, azt a felvevő köteles megtéríteni a vétlen védőnek.
- Felvevő követte el: A várható nyereményt köteles megfizetni mindkét védőnek.

Továbbiak:
1. Amennyiben egy bemondást nem kíván lejátszani a felvevő, azt feladhatja kontrázva az első lehívás előtt.
2. Az utolsónál kisebb bemondás önmagában nem renonsz, ebben az esetben figyelmeztetni kell az illető játékost. Amennyiben nem veszik ezt észre a pontok beírásáig, a lejátszott parti érvényes.
3. A felvevőnek a játék gyorsítása érdekében lehetősége van parti közben teríteni (heuferli). Ezt előzetesen be kell jelentenie, majd a hátralévő ütéseket terítve köteles lejátszani. Ezután a védők is kiteríthetik lapjukat (nem kötelező), de szóban nem segíthetik egymást! Amennyiben a védők fel kívánják adni a leosztást, mindkettőjük egyértelmű beleegyezésével megtehetik.
4. A parti szempontjából fontos, hogy a 20 és 40 bemondásoknak, illetve a kontrázásoknak a lap elengedéséig érthetően és egyértelműen el kell hangzania.
5. Az első fogás lefordítása előtt a felek kötelesek végig hallgatni egymás esetleges kontrázási szándékait. Ennek befejezését az aktuális fél „passz” szóval köteles jelezni. Amennyiben ezt valaki megsérti, úgy erre figyelmeztetni kell.
Az egyes bemondások sajátosságai:
1. Parti: a 100 pont megszerzése az adott színű 40-100 felét éri, erre nem vonatkozik a kontra. A sima passzt nem játsszuk le, a felvevő 2-2 egységet köteles fizetni.
2. Ulti: csendben is játszható (fele érték). Amennyiben a felvevő reménytelennek látja a sikeres befejezését, akkor is köteles az utolsó ütésbe az adu 7-est tenni. A buktatott ulti díja 2-szeres; ha kontrázva volt, 3-szoros; ha rekontrázva volt, 5-szörös (vagyis az adott kontra díja plusz egyszeres ultiérték). A bukott csendes ulti is kétszeresen fizet, olcsó színben 4 egység, pirosban 8 egység.
3. Betli: a 10-es az alsó és a 9-es között van. Terítésénél a védők nem segíthetik egymást semmilyen módon. A terítésnek a 2. kör első lapletétele előtt kell megtörténni és mindenki egy időben terít.
4. Durchmars: bármikor (nem csak összetett bemondásban) megjátszható színes bemondásként is, ilyenkor a 10-es az ász és király között van, színnélküliben viszont a betlihez hasonló az elrendezés. A terítési szabályok megegyeznek a betliével.